Aniversariantes

Janeiro
Dia 05: Schinutt
Dia 12: Cavalli
Dia 15: Tiago
Dia 31: Fischer
Fevereiro
Dia 06: Titon
Dia 16: Lazarin
Dia 17: Guilherme
Dia 18: Zonta
Dia 28: Helano
Março
Dia 03: Pulga
Dia 18: Bombeiro
Dia 22: Turbo
Dia 22: Batista
Dia 26: Vivan
Dia 29: Minosso
Abril
Dia 03: Douglas
Dia 05: Andre
Dia 12: Joel
Maio
Dia 06: Thome
Dia 08: Boiadeiro
Dia 10: Demarchi
Dia 11: Peralta
Dia 14: Diomar
Dia 23: Pizzatto
Junho
Dia 11: Taquara
Dia 17: Delai
Dia 18: Bressan
Dia 19: Rodrigo
Dia 24: Benelli
Dia 25: Paulinho
Dia 27: Luciano
Dia 30: Bottega
Julho
Dia 13: Ivan
Dia 21: Buiu
Dia 23: Juci
Dia 25: Petry
Dia 31: Fafi
Agosto
Dia 01: Leandro
Dia 04: Leo
Dia 07: Augusto
Dia 10: Lambari
Dia 15: Andre
Setembro
Dia 07: Jones
Dia 12: Solano
Dia 20: Pelisser
Dia 25: Oziel
Dia 29: Leo
Outubro
Dia 07: Rodio
Dia 11: Borsati
Dia 24: Sunti
Dia 26: Gilvan
Novembro
Dia 08: Giovani
Dia 26: Fiametti
Dia 29: Predabon
Dezembro
Dia 01: Silva
Dia 10: Ariel
Dia 18: Sukitinha
Dia 26: Fernando
Dia 28: Fernando
Dia 28: Mano